Trước khi lập bàn thờ Phật tại gia cần biết điều này

Phong tục tập quán của người Việt

Trước khi lập bàn thờ Phật tại gia cần biết điều này

Ngày đăng: 06-03-2020 | Lượt xem: 805

Theo phong tục tập quán của người phương đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, việc lập bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên trong nhà là một phong tục tốt đẹp. Việc làm này thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên, việc lập bàn thờ Phật giúp các thành viên trong gia đình sống hướng thiện hơn, đặc biệt theo quan niệm dân gian các gia đình có bàn thờ phật trong nhà sẽ được đức phật từ bi độ lượng che chở mang lại nhiều điều may mắn về sức khỏe.

Trong cuộc sống hàng ngày của người Việt, ngoài việc thờ cúng gia tiên nhằm thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu đối với cội nguồn của mình thì trong gia đình còn có thêm cả bàn thờ Phật. Theo quan niệm dân gian việc thờ Phật trong nhà giúp cho gia đình được an khang thịnh vượng, giúp cuộc sống của mọi người trong gia đình sống hướng thiện hơn. Ngoài việc thỉnh bàn thờ Phật về thờ phụng tại gia đình, chúng ta cần quan tâm đến những yếu tố khác như cần chú trọng vào nơi đặt bàn thờ để có thể hợp phong thủy mang lại may mắn cho gia đình.

Những lưu ý trước khi lập bàn thờ Phật
1. Những lưu ý chung
- Thờ Phật quý tại tâm thành, tu Phật quý tại thực hành tinh chuyên y lời Phật dạy, tâm lành trang nghiêm thì chư Phật - chư Hộ Pháp ắt sẽ gia trì, lẽ tự nhiên bàn thờ Phật tại gia sẽ rất trang nghiêm, linh hiển mà không cần bất cứ lễ nghi nào khai quang điểm nhãn cả.
- Tuyệt đối không thờ Phật để cầu danh lợi, con cái, giàu sang phú quý... mà rơi vào tà kiến, nghiệp mang. Tất cả đều phải thuận theo luật nhân quả, khế hợp với tâm Từ Bi Hỷ Xả - Vô ngã - Vô cầu của nhà Phật thì việc thờ Phật mới đúng Pháp trang nghiêm, tự khắc sẽ được chư Phật - chư Hộ pháp 10 phương gia trì tu tiến.
- Thỉnh Phật, Bồ Tát ra khỏi cửa hàng là đi thẳng về nhà ngay, không ghé lại giữa đường ở bất kỳ nơi đâu. Khi về đến nhà lập tức thượng an vị Phật lên bàn thờ, không để trên bàn hay ghế... Do đó, gia chủ cần chuẩn bị mọi thứ trên bàn thờ Phật cho chu đáo trước khi thình tượng Phật về an vị.
2. Lập và bày trí bàn thờ Phật
- Đặt bàn thờ Phật ở sảnh giữa nhà, cao khỏi đầu, áp lưng vào tường vững chắc. Bàn thờ quay ra cửa chính của căn nhà, tức bất kỳ ai, người sống cũng như đã khuất, vừa bước vào nhà là thấy ngay bàn thờ Phật mà thành tâm phụng lễ. Điều nay không chỉ lợi lạc cho mọi người trong gia đạo mà còn cả chúng sanh trong cảnh giới vô vi, nếu gia chủ tu hành chân chánh.
- Tuyệt đối không hướng bàn thờ Phật đối diện với lò, bếp, dây treo quần áo, phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc những nơi xu uế, bất tịnh. Không dựa bàn thờ Phật vào tường nhà tắm, nhà vệ sinh, cầu thang.
- bàn thờ Phật nên bày trí sao cho đơn giản mà trang nghiệm, tránh cầu kỳ rối rắm. Cần chuẩn bị:
+ Bình hoa: tốt nhất là dùng hoa sen, hoa huệ. Để bình hoa ở bên phải bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào.
+ Dĩa trái cây: đặt ở bên trái bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào. Dĩa trái cây cúng dường Phật không được dùng bàn thờ gia tiên hay dùng cho việc khác.
+ Chỉ dâng hoa quả cúng dường Phật mà thôi, tuyệt đối không cúng mặn. Không sắm sửa vàng mã, tiền, âm phủ ... để dâng cúng trên bàn thờ Phật mà tạo nghiệp.
3. An vị tượng Phật
Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, bày trí sẵn sàng mới thỉnh hình tượng Phật về để an vị. Nhớ rằng thỉnh về ngay tư gia mà tượng Phật lên bàn thờ, làm lễ an vị. Thắp 1 hoặc 3 nén hương, mọi người trong gia đạo quỳ trước chư Phật mà khấn rằng:
Nam mô A di đà Phật (x3 lần)
Chúng con tên ... Pháp danh ... tuổi ... ngụ tại ...
Nay quỳ trước Phật đại, chúng con xin đảnh lễ an vị Phật tại tư gia ... Nguyện hồng ân Tam bảo 10 phương gia hộ cho mọi người trong gia đạo chúng con nói riêng, pháp giới chúng sanh nói chung được khai tâm mở trí, sám hối nghiệp chướng bao đời, thấm nhuần Phật pháp mà tu hành tinh tấn theo đúng Chánh Pháp Phật...
Nam mô A di đà Phật (x3 lần)
Lời bàn: Tất cả vạn sự đề thuận theo nhân - quả chí công là chơn lý tuyệt đối thì tâm đức của mỗi người trong gia đạo biểu hiện qua thân - khẩu - ý mới chủ phần quyết định họa hay phúc ... chớ không phải do nơi Thánh Thần thưởng phạt ưa ghét. Tâm xấu ác, bất thiện thì thờ phụng thánh thần vô ích, hỏi ai độ cho, bởi nhân quả công bằng! Còn tâm lành, "nhân" thiện thì lẽ tự nhiên chiêu cảm "quả" ngọt chắc chắn mà thôi.

Những lưu ý trước khi lập bàn thờ Phật

1. Những lưu ý chung

- Thờ Phật quý tại tâm thành, tu Phật quý tại thực hành tinh chuyên y lời Phật dạy, tâm lành trang nghiêm thì chư Phật - chư Hộ Pháp ắt sẽ gia trì, lẽ tự nhiên bàn thờ Phật tại gia sẽ rất trang nghiêm, linh hiển mà không cần bất cứ lễ nghi nào khai quang điểm nhãn cả.

- Tuyệt đối không thờ Phật để cầu danh lợi, con cái, giàu sang phú quý... mà rơi vào tà kiến, nghiệp mang. Tất cả đều phải thuận theo luật nhân quả, khế hợp với tâm Từ Bi Hỷ Xả - Vô ngã - Vô cầu của nhà Phật thì việc thờ Phật mới đúng Pháp trang nghiêm, tự khắc sẽ được chư Phật - chư Hộ pháp 10 phương gia trì tu tiến.

- Thỉnh Phật, Bồ Tát ra khỏi cửa hàng là đi thẳng về nhà ngay, không ghé lại giữa đường ở bất kỳ nơi đâu. Khi về đến nhà lập tức thượng an vị Phật lên bàn thờ, không để trên bàn hay ghế... Do đó, gia chủ cần chuẩn bị mọi thứ trên bàn thờ Phật cho chu đáo trước khi thình tượng Phật về an vị.

2. Lập và bày trí bàn thờ Phật

- Đặt bàn thờ Phật ở sảnh giữa nhà, cao khỏi đầu, áp lưng vào tường vững chắc. Bàn thờ quay ra cửa chính của căn nhà, tức bất kỳ ai, người sống cũng như đã khuất, vừa bước vào nhà là thấy ngay bàn thờ Phật mà thành tâm phụng lễ. Điều nay không chỉ lợi lạc cho mọi người trong gia đạo mà còn cả chúng sanh trong cảnh giới vô vi, nếu gia chủ tu hành chân chánh.

- Tuyệt đối không hướng bàn thờ Phật đối diện với lò, bếp, dây treo quần áo, phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc những nơi xu uế, bất tịnh. Không dựa bàn thờ Phật vào tường nhà tắm, nhà vệ sinh, cầu thang.

- Bàn thờ Phật nên bày trí sao cho đơn giản mà trang nghiệm, tránh cầu kỳ rối rắm. Cần chuẩn bị đồ thờ cúng như sau:

+ Bình hoa: tốt nhất là dùng hoa sen, hoa huệ. Để bình hoa ở bên phải bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào.

+ Dĩa trái cây: đặt ở bên trái bàn thờ Phật nếu nhìn từ ngoài vào. Dĩa trái cây cúng dường Phật không được dùng bàn thờ gia tiên hay dùng cho việc khác.

+ Chỉ dâng hoa quả cúng dường Phật mà thôi, tuyệt đối không cúng mặn. Không sắm sửa vàng mã, tiền, âm phủ ... để dâng cúng trên bàn thờ Phật mà tạo nghiệp.

3. An vị tượng Phật

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, bày trí sẵn sàng mới thỉnh hình tượng Phật về để an vị. Nhớ rằng thỉnh về ngay tư gia mà tượng Phật lên bàn thờ, làm lễ an vị. Thắp 1 hoặc 3 nén hương, mọi người trong gia đạo quỳ trước chư Phật mà khấn rằng:

Nam mô A di đà Phật (x3 lần)

Chúng con tên ... Pháp danh ... tuổi ... ngụ tại ...

Nay quỳ trước Phật đại, chúng con xin đảnh lễ an vị Phật tại tư gia ...

Nguyện hồng ân Tam bảo 10 phương gia hộ cho mọi người trong gia đạo chúng con nói riêng, pháp giới chúng sanh nói chung được khai tâm mở trí, sám hối nghiệp chướng bao đời, thấm nhuần Phật pháp mà tu hành tinh tấn theo đúng Chánh Pháp Phật...

Nam mô A di đà Phật (x3 lần)

Lời bàn: Tất cả vạn sự đề thuận theo nhân - quả chí công là chơn lý tuyệt đối thì tâm đức của mỗi người trong gia đạo biểu hiện qua thân - khẩu - ý mới chủ phần quyết định họa hay phúc ... chớ không phải do nơi Thánh Thần thưởng phạt ưa ghét. Tâm xấu ác, bất thiện thì thờ phụng thánh thần vô ích, hỏi ai độ cho, bởi nhân quả công bằng! Còn tâm lành, "nhân" thiện thì lẽ tự nhiên chiêu cảm "quả" ngọt chắc chắn mà thôi.

Tags: bàn thờ phật, ban tho phat, đồ thờ

banner-contact

CÔNG TY TNHH TRỌNG TRÍ TÍN

SHOWROOM "ĐỒ ĐỒNG VIỆT DOVI" & VP: Số 184, Đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội (Ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc)

Điện thoại: 02433.119.166 / 0972.465.914 Fax: 0433.519.214    Email: dothocungviet@gmail.com

Mã số thuế: 0109379202 -  Tài khoản 0971000000858 Nguyễn Thị Lành Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Thanh Trì - Hà Nội

Chat Live Facebook